Wolny dostęp do półek jako forma ożywienia księgozbioru

Forum Bibliotek Medycznych, Tom 3, Numer 2 (6) (2010) s. 187-195
Agnieszka Tupikowska, Dagmara Budek

 

do góry