Profesor Gabriel Le Bras na KUL

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 2, Numer 1 (1959) s. 117-121, 174, 179
Jerzy Kłoczowski

 

do góry