Definicja pracy ludzkiej

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 1, Numer 1 (1958) s. 131, 135, 43-52
Czesław Strzeszewski

 

do góry