"Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza : lata 1798-1824", Maria Dernałowicz, Ksenia Kostenicz, Zofia Makowiecka, red. Stanisław Pigoń, Warszawa 1957 : [recenzja]

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 1, Numer 2 (1958) s. 121
Witold Nowodworski , Maria Dernałowicz (aut. dzieła rec.), Ksenia Kosztenicz (aut. dzieła rec.), Zofia Makowiecka (aut. dzieła rec.), Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.)

 

do góry