"Czasopismo Prawno-Historyczne", 1957, 9, z 1-2, red. Michał Sczaniecki : [recenzja]

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 1, Numer 4 (1958) s. 72-73
Witold Nowodworski , Michał Sczaniecki (aut. dzieła rec.)

 

do góry