Zaufanie : brakująca funkcja reprodukcji systemowej : bariery w dystrybucji środków unijnych w świetle teorii systemu autopojetycznego Niklasa Luhmanna

Zarządzanie Publiczne, Numer 4 (2) (2008) s. 67-96
Andrzej Bukowski

 

do góry