"Karl Friedrich Schinkel and the Poles" : exhibition in the National Museum in Warsaw

Bulletin du Musee National de Varsovie, Tom 29, Numer 2-3 (1988) s. 77-84
Tadeusz S. Jaroszewski , Bogna Piotrowska (tł.)

 

do góry