Czwarta Jugosłowiańska Konferencja Onomastyczna (Portoroż 14-17 października 1981 r.)

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 28 (1983) s. 353-354
Kazimierz Rymut

 

do góry