"Die Slavisierung baltischer und Baltisierung slavischer Ortsnamen im Gebiet des ehemaligen Gouvernements Suwałki", J. Prinz, Wiesbaden 1968 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 15, Numer 1-2 (1970) s. 365-372
Jan Safarewicz , J. Prinz (aut. dzieła rec.)

 

do góry