Ze studiów nad toponomastyką Pomorza Gdańskiego. 4, Nazwy terenowe i wodne z sufiksem -ica i jego pochodnymi. Cz. 1

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 20, Numer 1-2 (1975) s. 349, 35-78
Hubert Górnowicz

 

do góry