Substantywizacja nazw terenowych w powiecie wejherowskim

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 15, Numer 1-2 (1970) s. 413, 53-63
Jerzy Treder

 

do góry