Problém juhoslovanských prvkov v střednej slovenčine

Slavia Occidentalis, Tom 12 (1933) s. 148-157, 420
Ján Stanislav

 

do góry