"Verbum" (1934-1939) - propozycje dialogu

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 13, Numer 2 (1970) s. 33-44
Maria Kunowska-Porębna

 

do góry