Dzieje Wielkopolski

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 13, Numer 2 (1970) s. 71-73
Jerzy Kłoczowski , Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
"Dzieje Wielkopolski", t. 1 do 1793, red. Jerzy Topolski, Poznań 1969

 

do góry