"Antyczne misteria nieco mniej tajemnicze", Berlin-boston 2014 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 105, Numer 3 (2014) s. 487-494
Włodzimierz Lengauer , Jan N. Bremmer (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
"Initiation into the mysteries of the Ancient world", "Jan N. Bremmer", Berlin-Boston 2014,

 

do góry