"Nas wychowało piękno ruin..."

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, Tom 16 (1992) s. 55-65
Jadwiga Szymak-Reiferowa

 

do góry