"Czewungur" Andrieja Płatonowa w kontekście literatury lat dwudziestych

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, Tom 15 (1991) s. 37-43
Jadwiga Szymak-Reiferowa

 

do góry