"Gdańsk — miasto od nowa: kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945–1970", Piotr Perkowski, Gdańsk 2013 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 105, Numer 3 (2014) s. 532-535
Jerzy Kochanowski , Piotr Perkowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry