Klientela hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza i jej losy po śmierci patrona

Przegląd Historyczny, Tom 106, Numer 1 (2015) s. 31-68
Karol Żojdź

 

do góry