Adventus regis : wejście jako praktyka komunikacyjna w perspektywie historyczno-antropologicznej

Przegląd Historyczny, Tom 106, Numer 2 (2015) s. 249-286
Tomasz Mojsik

 

do góry