"Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku", Radosław Poniat, Warszawa 2014 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 106, Numer 2 (2015) s. 395-402
Andrzej Karpiński , Radosław Poniat (aut. dzieła rec.)

 

do góry