"Kościół a Narodowa Demokracja w Królestwie Polskim do wybuchu I wojny światowej", Ilona Zaleska, Warszawa 2014 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 106, Numer 2 (2015) s. 403-407
Andrzej Szwarc , Ilona Zaleska (aut. dzieła rec.)

 

do góry