"Transformacja miesteczek sowietskoj Bełorusi 1918–1939", Andrej Zamojskij, Mińsk 2013 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 106, Numer 3 (2015) s. 625-627
Artur Markowski , Andrej Zamojskij (aut. dzieła rec.)

 

do góry