"Strach przed przemijaniem, zapomnieniem i śmiercią jako motyw przewodni średniowiecznej ars memoriae", Ashgate 2013 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 106, Numer 4 (2015) s. 855-862
Magdalena Brzozowska , E. Brenner (aut. dzieła rec.), M. Cohen (aut. dzieła rec.), M. Franklin –Brown (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
"Memory and Commemoration in Medieval Culture", red. E. Brenner, M. Cohen, M. Franklin –Brown, Ashgate 2013

 

do góry