Historyczne i współczesne tendencje w ocenie zjawiska masturbacji

Colloquia Theologica Ottoniana, Numer 2 (2012) s. 23-36
Andrzej Bohdanowicz

 

do góry