Prawo do sakramentu chrztu według Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r.

Colloquia Theologica Ottoniana, Numer 2 (2012) s. 93-108
Jarosław Kodzia

 

do góry