Specyfika przygotowania do chrztu dorosłych w świetle unormowań prawnych Kościoła łacińskiego

Colloquia Theologica Ottoniana, Numer 2 (2012) s. 119-146
Andrzej Maćkowski

 

do góry