Elementy eklezjalne w objawieniu biblijnym Starego Testamentu

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 19, Numer 1 (1976) s. 11-21
Lech Stachowiak

 

do góry