Eklezjologiczno-ekumeniczne podstawy dekretu "Orientalium Ecclesiarium" w ocenie teologów prawosławanych

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 19, Numer 1 (1976) s. 23-40
Władysław Hryniewicz

 

do góry