Okres koordynacji w pracach nad rewizją kodeksu prawa kanonicznego

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 19, Numer 1 (1976) s. 59-62
Walenty Wójcik

 

do góry