"Matka świętych Polska" Floriana Jaroszewicza na tle polskiego piśmiennictwa hagiograficznego XVIII wieku

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 19, Numer 1 (1976) s. 63-68
Józef Styk

 

do góry