Przemówienie inauguracyjne Jego Magnificencji księdza rektora prof. dra Mieczysława A. Krąpca

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 19, Numer 1 (1976) s. 69-70
Mieczysław A. Krąpiec

 

do góry