Wiara wobec laicyzacji i ateizmu

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 19, Numer 1 (1976) s. 77-80
Stanisław Celestyn Napiórkowski , Heinrich Fries (aut. dzieła rec.) , A. Paygert (tł.), J. Zarański (tł.)
Title of the reviewed work:
Heinrich Fries, "Wiara zakwestionowana", tł. A. Paygert, J. Zarański, Kraków 1975

 

do góry