Sprawozdanie z sesji naukowej "Apostoł Paweł : pierwszy teolog chrześcijaństwa" w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie 24 stycznia 2009 roku

Colloquia Theologica Ottoniana, Numer 1 (2009) s. 125-127
Tomasz Tomaszewski

 

do góry