Aleksander Gieysztor : przemówienie przy nadaniu doktoratu honorowego na Katalickim Uniwersytecie Lubelskim w czerwcu 1997 roku

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 40, Numer 3-4 (1997) s. 213-217
Jerzy Kłoczowski

 

do góry