Gotowość zawodowa absolwentów średnich szkół plastycznych w odniesieniu do wymagań stawianych przez pracodawców w ofertach pracy – raport z badań

Edukacja - Technika - Informatyka, Tom 3, Numer 1 (2012) s. 129-135
Janusz Strzecha

 

do góry