Zawodowe kompetencje nauczycieli fotografii i filmu średnich szkół plastycznych a przemiany w technologiach fotograficznych i filmowych

Edukacja - Technika - Informatyka, Tom 4, Numer 1 (2013) s. 501-506
Janusz Strzecha

 

do góry