Zachowania autoagresywne a obraz własnego ciała u kobiet z zaburzeniami odżywiania

Studia Psychologica, Numer 15 (1) (2015) s. 45-62
Agnieszka Mioduchowska-Zienkiewicz

 

do góry