Znaczenie języka w rozpoznawaniu i kategoryzacji stanów emocjonalnych : relacja między „ja” i emocjami w kontekście kulturowym

Studia Psychologica, Numer 15 (2) (2015) s. 39-55
Henryk Gasiul

 

do góry