Pomiar stylu analitycznego przetwarzania informacji : wstępna weryfikacja narzędzi: testu Cognitive Reflection Test (CRT) i zadań Base-Rate Tasks (BRT)

Studia Psychologica, Numer 15 (2) (2015) s. 57-70
Piotr Szydłowski

 

do góry