Własność przedsiębiorstw a aktywność innowacyjna systemu przemysłowego na Pomorzu Zachodnim : podejście ewolucyjne

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 115 (2014) s. 273-287
Arkadiusz Świadek, Katarzyna Szopik-Depczyńska

 

do góry