"Trzy francuskie rękopisy iluminowane w Zbiorach Czartoryskich w Krakowie", Maria Jarosławiecka-Gąsiorowska, Krakow 1953 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 1 (1957) s. 273-276
Piotr Skubiszewski , Maria Jarosławiecka-Gąsiorowska (aut. dzieła rec.)

 

do góry