Kreatywne partnerstwa w kontekście rozwoju przemysłów kreatywnych w Szczecinie

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 107 (2013) s. 51-65
Joanna Markiewicz

 

do góry