The role of financial instruments in the development of creative industries

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 107 (2013) s. 171-181
Monika Tomczyk, Paweł Warszycki, Krzysztof Małachowski

 

do góry