Wpływ specyfiki innowacyjnych małych firm informatycznych na sposób ich finansowania : przykład spółki notowanej na rynku NewConnect

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 34 (2009) s. 58-65
Agnieszka Kurczewska

 

do góry