Outsourcing jako instrument poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw biorących udział w zamówieniach publicznych w Polsce

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 34 (2009) s. 251-258
Arkadiusz Borowiec

 

do góry