Czynniki kształtujące efektywność działalności mikro i małych przedsiębiorstw rolniczych

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 34 (2009) s. 559-566
Magdalena Mądra, Emilia Stoła

 

do góry