Polacy a sprawa Nieczajewa : na marginesie wydawnictwa F. Romaniukowej, Radykalni polscy demokraci : wybór pism i dokumentów, 1863-1875, Warszawa 1960)

Przegląd Historyczny, Tom 55, Numer 4 (1964) s. 660-668
Maria Wawrykowa

 

do góry