"Burżuazja warszawska drugiej połowy XIX wieku w świetle akt notarialnych", Joanna Hensel, Warszawa 1979 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 71, Numer 2 (1980) s. 434
Andrzej Biernat , Joanna Hensel (aut. dzieła rec.)

 

do góry