Znaczenie sportu i rekreacji w strategii rozwoju Szczecina

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 79 (2011) s. 487-498
Krzysztof Małachowski

 

do góry